Notarieel Juridisch advies

Notariële dienstverlening begint bij het geven van advies. Het advies kan pas gegeven worden nadat in een persoonlijk gesprek uw persoonlijke (gezins)situatie, omstandigheden en gewenste juridische effecten zijn geschetst.

Aan de hand van een dergelijk gesprek kunt u samen met mij als notarieel jurist de gewenste routing kiezen voor het te beogen juridische effect. De motieven kunnen fiscaal zijn ingegeven maar ook civielrechtelijk.

Het is mogelijk om te bezien of risico's kunnen worden beperkt ofl het rechtsgeldig vastleggen van persoonlijke wensen ten aanzien van de notariële rechtsgebieden personen en familierecht (testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst, afwikkeling nalatenschap), en/of ondernemingsrecht en/of onroerend goed recht (eigendom van onroerend zaken) en welke effecten dit heeft voor de verschuldigde belasting in diverse wetgevingen, die het belastingrecht kent.

Het is raadzaam om de diverse scenario's eerst in een advies samen te vatten en aan de hand hiervan te bezien welke documenten al dan niet in een notariële akte nodig zijn, zodat voor u het oerwoud van de verschillende wetten en de mogelijkheden maar ook onmogelijkheden inzichtelijker worden gemaakt.

Indien u van mijn diensten gebruik wenst te maken, nodig ik u uit om met mij contact op te nemen. Dit mag per e-mail maar kan uiteraard ook telefonisch (contact gegevens).