Commanditaire vennootschap

Als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap (cv) bent u persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. Bent u commanditaire/stille vennoot, dan bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u heeft ingebracht in de cv. U ontvangt geen rente op het door u ingelegde geld. Bij een cv (met meer dan één beherend vennoot) is sprake van een afgescheiden vennootschapsvermogen, primair bedoeld voor de

zakelijke schuldeisers. Privéschuldeisers kunnen hier geen aanspraak op maken. De zakelijke schuldeisers kunnen daarentegen wel aanspraak maken op de privévermogens van de firmanten, als het vennootschapsvermogen niet toereikend is.

Bevoegdheid

Een commanditaire vennoot moet aan een aantal voorwaarden voldoen, om niet als beherende vennoot te worden gezien:

  • De commanditaire vennoot mag zich naar buiten toe niet gedragen als een beherende vennoot, dus geen beheersdaden of beschikkingsdaden verrichten. Dan zou hij namelijk aansprakelijk worden alsof hij beherend vennoot van de cv is;
  • De eigen naam van de commanditaire vennoot mag niet in de naam van de vennootschap voorkomen. Hierdoor wordt immers de schijn gewekt dat de commanditaire vennoot een beherend vennoot, en dus aansprakelijk vennoot, is. Overigens kan onder omstandigheden van deze regel worden afgeweken.