Nalatenschap

Indien iemand mocht komen te overlijden laat deze persoon een nalatenschap na en zal deze nalatenschap moeten worden afgewikkeld.

Een van de personen in de nabijheid van de overledene, zal hiertoe een eerste aanzet geven.

Er zal moeten worden onderzocht wie de overledene als erfgenaam heeft nagelaten. De overledene kan bijvoorbeeld een testament hebben opgemaakt waarin hij heeft aangegeven wie zijn erfgenamen zijn. Is er geen testament opgemaakt door de overledene, dan wordt de wet gevolgd met betrekking tot het antwoord op de vraag wie de erfgenamen van de overledene zijn.

In de meeste gevallen zal er een document (verklaring van erfrecht, ook wel akte van erfrecht genoemd) moeten worden opgemaakt, waarin is vastgelegd wie bevoegd is om over de nalatenschap te beschikken. Bij het verzorgen van deze verklaring van erfrecht en de verdere afwikkeling van de nalatenschap kan ik u behulpzaam zijn. Neemt u gerust contact met mij op, zodat ik u verder kan begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap en kan helpen bij het beantwoorden van de vragen die bij u leven.

Uitvaart wensen kunt u vastleggen in uw testament. Ervaring leert dat na de uitvaart pas naar de inhoud van het testament wordt gekeken. Uw uitvaart wensen kunt u ook vastleggen in een draaiboek bij een uitvaartondernemer.

U kunt hier meer lezen over de betreffende begrippen.