Ondernemingsrecht

Uw bedrijf heeft altijd een juridische rechtsvorm ook wel bedrijfsvorm genoemd. Om tot de juiste rechtsvorm (bijvoorbeeld B.V., Vennootschap onder Firma, Maatschap, eenmanszaak) te komen, die het beste past bij uw situatie kunt u de volgende vragen voor u zelf beantwoorden.
Ben ik startend ondernemer en start ik alleen een onderneming zonder compagnons? Wie heeft er zeggenschap in de onderneming? Doe ik dat als privé persoon of geef ik de zeggenschap aan een rechtspersoon in de vorm van bestuurder? Of laat ik bepaalde beslissingen over aan een persoon als afgeleide in de vorm van gevolmachtigde. De keuze van de rechtsvorm van de onderneming kan ook ingegeven zijn vanuit fiscaal oogpunt. Zo kunnen er wellicht bepaalde fiscale voordelen behaald worden wanneer bijvoorbeeld uw onderneming drijft in de vorm van een B.V. Een ander aspect van de verschillende rechtsvormen is het onderscheid van al dan geen rechtspersoonlijkheid. Als de rechtsvorm rechtspersoonlijkheid heeft kunt u de aansprakelijkheid beperken voor u als privé persoon.

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen. Er zijn vier bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

Een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid is een entiteit. Deze entiteit is zelfstandig drager van (financiële) rechten en plichten.
Dit betekent dat een rechtspersoon aansprakelijk is voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien, en niet uzelf in privé. De hierna genoemde bedrijfsvormen, zijn bedrijfsvormen met rechtspersoonlijkheid volgende worden hierna besproken: