Het onroerend goed recht

Mocht uw huis zonder tussenkomst van een makelaar wensen te verkopen, maar de koopovereenkomst door een notarieel jurist met kennis van zaken wensen de te laten vastleggen, dan ik u hierbij behulpzaam zijn door samen met koper en verkoper een gesprek te voeren over de inhoud van de koopovereenkomst. Aan de hand van ons gesprek zal ik een op maat gesneden koopovereenkomst voor u opmaken.

Om ervoor te zorgen dat de eigendom overgaat op de koper zal een akte van levering nodig zijn. Het ontwerp van de akte van levering kan ik eveneens voor u opmaken en zal vervolgens bij de notaris, waar ik mee samenwerk, nog worden ondertekend en het afschrift van de akte zal door deze notaris in de openbare register gehouden door Kadaster worden ingeschreven, zodat de eigendom daadwerkelijk overgaat.

Mocht voor de financiering van de koopsom een hypotheek nodig zijn, kan ik u ook hierbij behulpzaam zijn.

Onroerend goed recht hoeft niet alleen de aankoop van een woning te betreffen, maar kan ook andere zaken omvatten. Wanneer u een onroerende zaak (woning of bedrijfspand) in uw bezit heeft en hiervan appartementen wenst te maken, zal er een akte van splitsing in appartementsrechten met daarbij komende werkzaamheden nodig zijn. Ook hiervoor draai ik mijn hand niet om en kan u hierbij adviseren en de benodigde documenten voor u in orde maken.

Ook het onroerend goed recht kent voor niet veel geheimen meer, zodat ik terzake kundig kan adviseren op de diverse terreinen, die van toepassing zijn op het onroerend goed recht. Mocht u hierover vragen hebben, dan help ik u graag verder.