Wie is Mr. Michelle Senden

Notarieel Juridisch Advies Mr Michelle Senden Michelle Senden heeft in Leiden civiel en notarieel recht gestudeerd. In 1995 is zij afgestudeerd in het civiele recht. Na haar afstuderen heeft zij in 1996 besloten de notariële studierichting op te pakken. In 1997 is zij afgestudeerd in het notariële recht.

Notarieel jurist Mr. Michelle Senden
Vanaf december 1995 is Michelle werkzaam geweest in het notariaat. In eerste instantie als jurist en vanaf 1997 als kandidaat-notaris. Zij is op diverse notariskantoren werkzaam geweest en heeft daarbij in haar functie van kandidaat-notaris gewerkt als generalist.

Michelle heeft daardoor gedurende de kleine 20 jaar dat zij in het notariaat werkzaam is een grote expertise opgebouwd op het gebied van personen en familierecht. Ook erfrechtelijke zaken kennen voor haar geen geheimen meer. Bovendien heeft Michelle op het gebied van het ondernemingsrecht en onroerend goed recht de nodige kennis opgebouwd.

U krijgt altijd een deskundig en afhankelijk van het onderwerp een doorwrocht advies en indien gewenst een ontwerp van de akte die nodig is. Omdat Michelle generalist is kunt u op elk notarieel rechtsgebied terecht.

Als specialisatie kunt u ook wat betreft personen en familierecht kunt u terecht voor:

 • huwelijksvermogensrecht, waaronder begrepen het opmaken van huwelijksvoorwaarden en het wijzigen van huwelijksvoorwaarden;
 • het ontwerpen van akten van (levens)testamenten;
 • voogdij;
 • bewind, curatele en mentorschap;

Een specialisatie is ook:

 • het ontwerpen van de verklaring van erfrecht;
 • het afwikkelen en beheren van nalatenschappen;
 • het advies om vermogen over te hevelen op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier ook wel estate-planning genoemd;

Wat betreft het ondernemingsrecht:

 • het ontwerpen van akten inzake de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie, een stichting of vereniging;
 • het ontwerp van akte inzake een statutenwijziging inzake een bv, coöperatie, vereniging of stichting;
 • het ontwerp van akte van aandelenoverdracht danwel het ontwerp van een akte van uitgifte aandelen.

Wat betreft het onroerend goed recht:

 • het opmaken van een koopovereenkomst met betrekking tot een woning;
 • het ontwerpen van een akte van levering, casu quo verdeling;
 • het ontwerpen van een splitsing in appartementsrechten;
 • het opstellen van hypotheekakten naar aanleiding van leningen die worden verstrekt door een bank.

Januari 2014 is Michelle haar eigen onderneming gestart als notarieel jurist/kandidaat-notaris onder de naam Notarieel Juridisch Advies Mr Michelle Senden.
Voor het passeren van de ontwerpen van haar akten, heeft Michelle een samenwerkingsverband met notarissen. Een van deze notarissen zal door Michelle worden benaderd om haar akten te passeren danwel door haarzelf als waarnemend notaris.